Hallintopäällikkö: TINA SAMMI Oy

Työaika: 10-60 h/kk
Työskentelytapa: Etänä ja tapaamisia tarpeen mukaan
Asiakkuus: 02/2019 –

Vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille kohdistuu lainsäädännöstä useita velvoitteita. TINA SAMMI Oy tarjoaa palveluja näiden velvoitteiden täyttämiseen kumppanuussopimuksella tai erillisillä asiantuntijatehtävillä.

Autoin yrityksen perustamisvaiheessa kilpailuttamaan ICT-palveluntarjoajan, ottamaan ohjelmistot ja laitteet käyttöön sekä loin yrityksen nettisivut. Jatkossa keskityn järjestämään tapahtumia ja koulutuksia sekä avustamaan osto- ja myyntilaskuissa ja raportoinnissa. Lisäksi tuen yrittäjää markkinointiviestinnässä, kuten sähköpostimarkkinoinnissa ja LinkedIn-päivityksissä.