[Toiminimen_tilinpaatos_ennakkoverot]

Toiminimen tilinpäätös ja muut vuoden vaihteen huolenaiheet

Linkkaukset bisnes.fi-sivustolle yhteistyössä sivuston kanssa.

 

Nyt kesällä kun koko Suomi tuntuu pysähtyvän, on hyvin aikaa kerrata miten vuoden vaihteessa pääsin kokemaan ensimmäisen tilinpäätöksen tuskan, ja mitä ensimmäisen tilikauden vaihteessa piti ottaa huomioon.

Muista tarkistaa ennakkoverojen riittävyys ajoissa

Jo aikaisemmassa blogauksessa kerroin ennakkoveroista, joita maksetaan arvioituun tulokseen perustuen pitkin vuotta. Kun tilikauden päätös lähenee, on hyvä tarkistaa, vastaako tuo arvioitu tulos ollenkaan toteutunutta.

Itse tarkistin tämän tilanteen marraskuussa. Olisi ehkä kannattanut jo vähän aikaisemmin. Marraskuussa näin, paljonko oli toteutunut tulos siihen mennessä, ja pystyin hyvin arvioimaan vielä joulukuussa toteutuvan tulon. Kun vertasin tätä tulosta aikaisemmin arvioimaani summaan, oli ero melko suuri.

Lopputulos: Kun pitkin vuotta olin maksanut ennakkoveroja jokusia satasia kuukaudessa, pompsahtikin joulukuun ennakkoveron summa lähes kolmeen tuhanteen! Onneksi olin laskelmissani varautunut tähän, mutta kieltämättä melko iso summa kerralla maksettavaksi.

Ei se toki maata kaada, vaikkei tilannetta tarkistaisikaan. Jossain vaiheessa verot vaan koituvat väistämättä maksettaviksi – jos ei ennakkoverona, niin seuraavana vuonna mätkyinä.

Ennakkoverojen määrää voi muuttaa Verokortti verkossa -palvelun kautta

Kuten palkansaajana verokortin prosenttia voi muuttaa pitkin vuotta, myös toiminimiyrittäjä voi muuttaa maksamiensa tuloverojen määrää vastaamaan todellista tilannetta. Tämä onnistuu helposti Verokortti verkossa -palvelun kautta milloin vain.

Huomioita ilmoitettavista tiedoista:

 • Päätoimen palkat ja luontoisedut -kohdan voi merkata nollaksi, mikäli et tee mitään palkkatöitä koko vuoden aikana.
 • Saatu starttiraha ilmoitetaan Etuudet-kohdassa, jolloin on ilmoitettava myös starttirahasta pidätetyt ennakonpidätykset. Huom: Ilmoitus perustuu maksettuihin suorituksiin, eli koska joulukuun starttiraha maksetaan (ja ylipäänsä ilmoitetaan) vasta tammikuussa, joulukuun starttirahaa ei huomioida tämän vuoden veroilmoituksessa.
 • Toiminimen arvioitu tulos ilmoitetaan kohdassa Ennakonkannon alaiset yritystulot, ja täällä sarakkeessa Elinkeinotoiminnan ansiotulo.
  • Tätä summaa on hyvä päivittää ainakin kerran vuodessa, riippuen siitä paljonko toteutunut tulos poikkeaa arviosta. Huom: Älä arvioi tulosta kuitenkaan liian suureksi – jopa kuukausittain maksettava ennakkovero voi nousta äkkiä hyvin suureksi toistuvaksi maksuksi, joten arvioi laskelmiisi vain ”varmat” tulot ja sisällytä sinne myös riittävästi kuluja, jotta olet varautunut mahdollisiin yllätyksiin.
  • Jos olet ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin, muista valita lopussa kohta ”Ennakonkannon alaisille tuloille lasketaan ennakkovero”.
 • Vähennyksistä ilmoitan
  • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut koko vuodelta, ja
  • koska työskentelen pitkälti kotoa käsin, kirjaan kohtaan Muut tulonhankkimismenot palkkatuloista työhuonevähennyksen täydellä 840 eurolla. Lisätietoa tehtävistä vähennyksistä ja työhuonevähennyksen mahdollisuuksista esim. bisnes.fi-sivustolla.
 • Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ei tarvitse erikseen muokata – jos olet kirjannut palkkatulot nollaksi, laskee palvelu nämä nollaksi automaattisesti.
 • Loput kohdat jäävät tyhjäksi, loppuun vain on vielä kirjattava ilmoitettu YEL-työtulo koko vuodelle.

Tuon täytetyn lomakkeen kun sitten lähettää, saa pian postitse uudet maksulomakkeet, joiden mukaan voi taas iloisesti jatkaa verojen maksua ajantasaisin tiedoin.

[Tilinpaatos_toiminimi]

Toiminimiyrittäjän ei (pääsääntöisesti) tarvitse tehdä tilinpäätöstä

Minulle tuli yllätyksenä, että yksityisen elinkeinonharjoittajan ei pääsääntöisesti tarvitse laatia tilinpäätöstä, ellei tilikausi ole jotain muuta kuin kalenterivuosi. Bisnes.fi-sivuston mukaan tilinpäätös pitää laatia myös silloin, jos kahdella peräkkäisellä tilikaudella seuraavista rajoista ylittyy kaksi:

 • Taseen loppusumma on yli 350 000 euroa,
 • Liikevaihto ylittää 700 000 euroa, tai
 • Tilikauden aikana työntekijöitä on keskimäärin yli 10 henkilöä.

Joka tapauksessa tilintarkastajaa ei toiminimiyrittäjän tarvitse työllistää.

Ensimmäinen tilikauteni oli kuitenkin pidempi kuin yksi kalenterivuosi, joten tilinpäätös oli tehtävä. Vaikka hoidan kirjanpitoni muuten itse, päätin ostaa tilinpäätöksen ja veroilmoituksen tekemistä varten palvelun ihan kirjanpitäjältä. Näin sain varmistettua, että kaikki tekemäni kirjanpidot ovat varmasti oikein, ja voin nyt jatkossa luottaa taitoihini ilman ulkopuolista konsultaatiota.

Toimitin kirjanpitäjälle kaikki kirjanpitoaineistoni ja käytännössä hän katsoi, että olin tehnyt tiliöinnit oikein ja tulosti lopulliset raportit. Muutoksia kirjauksiini tuli lopulta vain kolme:

 • Olin kirjannut toiminnan aloittamista varten antamani ”pääomalainan” lainatilille, mutta kirjanpitäjän mukaan toiminimiyrityksissä omistajan yritykseen sijoittamat rahat kirjataankin vain yksityistilille.
 • Tapaturmavakuutusmaksut sekä Matkavakuutukset sisällytettiin Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) -tilille.
 •  Vastuuvakuutukset-tililtä siirrettiin summat Vahinkovakuutukset-tilille.

Sain siis olla tyytyväinen omiin taitoihini näin vähäisillä muutoksilla, ja luottavaisin mielin uskon, että jatkossa selviän raportoinnista itsenäisesti. Jos nämä kirjanpidon termit tuntuvat heprealta, kurkkaa aikaisempi blogaukseni kirjanpidon perusteista, sieltä löytyy helpohko johdatus aiheeseen.

Toiminimen veroilmoitus päättää tilikauden

Viimeinen askel, jonka tällä kertaa teki maksullinen kirjanpitäjä mutta jatkossa hoidan itse, oli veroilmoitus. Veroilmoitus on jätettävä jokaisen tilikauden päätteeksi, vaikkei yrityksellä olisikaan ollut mitään toimintaa (ks. vero.fi).

Lomake ilmoitusta varten tulee postitse, mutta se hoituu erittäin helposti myös verkossa tätä kautta.

Käytännössä ilmoitukselle vain kirjataan kirjanpidon raporttien tai tilinpäätöksen perusteella koosteet tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta sekä mahdolliset muut vähennykset:

 • Liikevaihto ja muut tuotot
 • Eläkekulut ja kaikki muut kulut
 • Kohtaan Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut voi kirjata (jo yllä mainitun) työhuonevähennyksen.
 • Sitten Välittömät verot, ja saadaan Elinkeinotoiminnan tulos.
 • Taseesta kirjataan myös yksityisnostot ja sijoitukset kohtaan Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan.
 • Lisäselvityksiin kirjataan työhuonevähennys kohtaan Oman elinkeinotoiminnan osuus.
 • Lisäksi Myyntisaamiset kirjattiin, kuin myös vielä maksettavat alv-velat kohtaan Lyhytaikaiset velat.
 • Lopuksi katsotaan, että kohdassa Oman pääoman erittely näkyy yksityisnostojen ja -sijoitusten erotus, tilikauden voitto ja oman pääoman loppusumma, minkä jälkeen lomake on valmis lähetettäväksi (ainakin omalta osaltani näin).

Toki jos liiketoimintasi on suurempaa/monimuotoisempaa, saattaa olla että muutkin kohdat lomakkeella vaativat täydennystä. Lue lomake siis tarkkaan läpi ja katso, että loppusummat täsmäävät omiin raportteihisi.

 

Tässäpä oli ensimmäisen tilikauteni päätösruljanssi, ja huom, myös arvonlisäveroilmoitus tulee tehdä ainakin kerran vuodessa (itselläni ajankohta on aina helmikuun lopussa)! Kannattaa tarkistaa OmaVero-palvelusta aika-ajoin tilanne ja deadlinet, muuten aiheesta tarkemmin aikaisemmassa postauksessani.

Ensi kerralla ajattelinkin avautua hieman yksinyrittäjän arjesta ja haasteista, ja mitä kaikkia hyviä ja huonoja löytöjä olen tehnyt tämän kohta kaksivuotisen yrittäjyyspolkuni varrella.